चटपटा बनाना in Turkish

चटपटा बनाना

(Hindi to Turkish translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
tat
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
sos
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : चटपटा बनाना

दिलचस्प बनाना
तनाव
उग्रता
धृष्टता
ढिठाई
डाकू
लुटेरा
चटनी
मसाला
सालन
मसालेदार बनाना
उत्तेजक पदार्थ
चटपटा बनाना

Example sentences of : चटपटा बनाना

Antonyms of : चटपटा बनाना