حايد in English

حايد

(Arabic to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Online English private lessons and group courses with native speakers.

Click now to take advantage of discounts up to 50%.

Synonyms of : حايد

أبطل
صد
نقض
دحض
عارض
سلبي
ضد
معكوس
سالب
نكر
حايد
ضاد
رفض
هدام
أقل من ضغط الجو
السلبي الفعل
عبارة سلبية

Example sentences of : حايد

Antonyms of : حايد