след от удара in English

след от удара

(Russian to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : след от удара

зубец
нарезать
выемка
зарубка
впадина
зуб
след
отпечаток
оставлять след
нарезка
насечка
выбоина
натиск
вмятина
след от удара
вдавливать
вминать
оставлять выбоину
оставлять вмятину
выщерблять
насекать

Example sentences of : след от удара

Antonyms of : след от удара

Last Searches
ru-ruen-gb след от удара What does след от удара mean in English?
ru-ruen-gb приостанавливать What does приостанавливать mean in English?
es-mxen-gb creer What does creer mean in English?
fr-frru-ru tétaniser What does tétaniser mean in Russian?
tr-trit-it durgun olmak What does durgun olmak mean in Italian?
tr-trko-kr su perisi What does su perisi mean in Korean?
it-ittr-tr buon a nulla What does buon a nulla mean in Turkish?
ru-ruja-jp отстукивать What does отстукивать mean in Japanese?
fr-frit-it dortoirs What does dortoirs mean in Italian?
de-deko-kr trabender Lauf What does trabender Lauf mean in Korean?
ru-ruja-jp малый What does малый mean in Japanese?
en-gbpt-br unclothe What does unclothe mean in Portuguese?
en-gbar-eg diseases What does diseases mean in Arabic?
de-defr-fr kacken What does kacken mean in French?
tr-tren-gb be aware of smth. What does be aware of smth. mean in English?
en-gbde-de gladiatorial What does gladiatorial mean in German?
ru-ruhi-in санный спорт What does санный спорт mean in Hindi?
pt-bres-mx distanciado What does distanciado mean in Spanish?
ja-jpen-gb 唯我独尊 What does 唯我独尊 mean in English?
fr-frhi-in unicolore What does unicolore mean in Hindi?
en-gbpt-br lance corporal What does lance corporal mean in Portuguese?
en-gbpt-br impertinent What does impertinent mean in Portuguese?
es-mxhi-in serpollo What does serpollo mean in Hindi?
ko-kren-gb ...에 분로를 연결하다 What does ...에 분로를 연결하다 mean in English?
ko-krit-it 이론적으로 생각해내다 What does 이론적으로 생각해내다 mean in Italian?
fr-frhi-in coûter What does coûter mean in Hindi?
en-gbar-eg accomplish What does accomplish mean in Arabic?
ru-rude-de малый What does малый mean in German?
fr-frde-de déficience What does déficience mean in German?
fr-frja-jp fauteuils d'orchestre What does fauteuils d'orchestre mean in Japanese?
es-mxtr-tr falta de actividad What does falta de actividad mean in Turkish?
es-mxru-ru que tiene genio What does que tiene genio mean in Russian?
pt-brhi-in excesso What does excesso mean in Hindi?
de-detr-tr der imperativ What does der imperativ mean in Turkish?
en-gbar-eg regularising What does regularising mean in Arabic?
ru-ruhi-in хитрость для отвода глаз What does хитрость для отвода глаз mean in Hindi?
it-itzh-cn illite What does illite mean in Chinese?
it-itja-jp costruire What does costruire mean in Japanese?
fr-frde-de baliser What does baliser mean in German?
zh-cnhi-in 弥漫的 What does 弥漫的 mean in Hindi?
fr-frhi-in se mettre à la recherche What does se mettre à la recherche mean in Hindi?
tr-trja-jp misafir What does misafir mean in Japanese?
pt-brko-kr promontório What does promontório mean in Korean?
en-gbhi-in odour What does odour mean in Hindi?
es-mxfr-fr colegio What does colegio mean in French?
de-dees-mx anhaken What does anhaken mean in Spanish?
en-gbru-ru truer What does truer mean in Russian?
tr-trde-de sarhoş etmek What does sarhoş etmek mean in German?
ru-rude-de мало What does мало mean in German?
en-gbpt-br clots What does clots mean in Portuguese?