опечалить in Portuguese

опечалить

(Russian to Portuguese translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : опечалить

печалиться
печалить
опечалить
опечалиться

Example sentences of : опечалить

Antonyms of : опечалить