амбразура in English

амбразура

(Russian to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : амбразура

лазейка
амбразура
увертка
бойница
проем в стене
проделывать бойницы

Example sentences of : амбразура

Antonyms of : амбразура