şiddetle in English

şiddetle

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
hot
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : şiddetle

akut
bağlılıkla
büyük ölçüde
doğrulukla
dürüstçe
içtenlik
içtenlikle
inançla
kati olarak
sadakatle
samimi olarak
saygı
sert bir biçimde
şiddetle
şiddetle suçla
şiddetle suçlama
tüm gücüyle
var gücüyle
zekâ ile
zorlayıcı olarak

Example sentences of : şiddetle

bir şeyi şiddetle tenkit etmek

Antonyms of : şiddetle