üstlenmek in Korean

üstlenmek

(Turkish to Korean translation)

  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : üstlenmek

addetmek
alınmak
almak
anlamak
ayı
be stuck with
bir şeyi teslim almak
borsa fiyatlarını düşürmek
borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
çekmek
değmek
dişini sıkmak
doğmak
doğurmak
dönmek
duymak
düşünmek
farz
farzetmek
getirmek
girmek
götürmek
gütmek
hazmetmek
hükmetmek
icabet etmek
kaba adam
kabul
kabul etmek
kabullenmek
karşılanmak
katlanmak
kin gütmek
maruz kalmak
masraf
onaylamak
orta
ödemek
razı olmak
sanmak
sapmak
saymak
sevgi duymak
sineye çekmek
spekülasyon yapmak
spekülatör
tahakkuk
tahammül
takınmak
tasdik etmek
taslamak
taşımak
tutulmak
uğramak
üstlenmek
üstüne almak
varsaymak
vermek
yakalanmak
yaratmak
yönelmek
yüklenmek

Example sentences of : üstlenmek

Antonyms of : üstlenmek