çarpıyor in English

çarpıyor

(Turkish to English translation)

  1+ w
  1+ w

Synonyms of : çarpıyor

çarpıyor
çarpmak
rastlamak
tesadüf etmek
toslamak
zonkluyor

Example sentences of : çarpıyor

Antonyms of : çarpıyor