çağ in English

çağ

(Turkish to English translation)

  1+ w
age
  1+ w
  1+ w
day
  1+ w
  1+ w
era
  1+ w
  1+ w
  1+ w
  1+ w

Synonyms of : çağ

an
antik
antika
antikalık
asır
başarı
çağ
çalışma süresi
çığır
çok yaşlı kimse
devir
dönem
erginlik
eser
eski uygarlık
eski yapıtlar
eskilik
eskimek
gezmek
gün
gündüz
günlük
ihtiyarlamak
ilk çağlar
ilkçağ
kalıntılar
kocamak
parlak günler
reşit olma
tarih başlangıcı
tarih hesabı
tarihsel dönem
ün yılları
yaş
yaşlandırmak
yaşlanmak
yaşlılık
yıpratmak
zaman

Example sentences of : çağ

orta çağ latin kültürü

Antonyms of : çağ